Oblasti podpory

Jakmile se taková situace v rodině vyskytne, životy lidí se stanou honbou za péčí a pomocí o nemocného. Přehlcená mysl pak logicky zapomíná na potřebný odstup, ochranu své vlastní psychické stability a ekonomické dopady finančně náročné léčby.

Orientace v situaci

Člověk s čerstvou diagnózou obvykle:

  • Neví, že může hledat.
  • Neví, kde má hledat.
  • Neví, co má hledat.
  • Neví, co může najít.
  • Neví, co se získanou informací dělat.
Více

V momentě sdělení diagnózy se život nezastaví a při všech změnách, které s sebou nemoc přináší, nezbývá energie na obsáhlý průzkum stovek nadací, klinik a poskytovatelů sociálních služeb. Okamžitá a hlavně důležitá pomoc může být na dosah ruky pro každého, kdo to potřebuje.

Nabízíme kvalitní informace a otevřené srdce. 
Nabízíme vám prostor k hovoru i společnému mlčení.
Budeme vám trpělivě naslouchat. Dáme vám svůj čas.
Pomůžeme vám utřídit si myšlenky a potřeby.

Psychická zátěž

Těžké období, zejména pro laika náročné na hledání a vstřebávání informací.

Nádorové onemocnění je zátěží na tělo i mysl a to nejen nemocného, ale i pro jeho blízké, pečující osoby. Udržet si zdravý odstup od situace je nesmírně důležitým bodem pro všechny zúčastněné. Strach i ostych je přirozený a je pochopitelný. Spolupracujeme s psychiatry, psychology i psychoterapeuty, kteří pomohou nalézt klid v situaci a vyrovnání se s realitou.

Více

Každý na cestě touto náročnou nemocí, nemocný i pečující, prochází velkou zátěží. Ta se projevuje psychickými propady i tělesnými příznaky. V ideálním případě nemocný od svého okolí potřebuje podporu a bezpečné zázemí. Blízkou osobu. Není třeba mluvit. Někdy stačí jen laskavý dotek. Odborná péče může nabídnout individuální konzultaci a poradenství, práci s pacientem a jeho rodinou i skupinové terapie na společné téma. Každý z nás má jiné potřeby a zaměření. Někdy stačí situaci probrat s nezúčastněnou osobou, která je schopna nabídnout nezatížený pohled.

Také osoby blízké, pečující o nemocného, potřebují podporu.  Pokud pečující nebude mít dostatek síly, nemůže ji předávat dál, aniž by to na něm nezanechalo devastující následky.  Je naprosto přirozené se v  těžké situaci obrátit pro radu na odborníka, který nejlépe poradí, jak mluvit s nemocným, ať už se jedná o partnera, rodiče, malé dítě či kamaráda. Poradí, jak přistupovat k nemocnému, ale i jak pečovat o sebe. Otevřete srdce. Podívejte se reálně na situaci. Nelitujte se a nelitujte nemocného. Pokuste se najít způsob, jak společný čas využít.

Nejvíc, co můžeme dát, je pozornost, svůj čas. Naslouchat. S láskou. Sobě i druhým.

Přijďte za námi.  Zavolejte nám.

Ekonomická zátěž

Onkologické onemocnění přináší do života nemocného a jejich blízkých velkou finanční zátěž. Nemocný přestává pracovat úplně, jeho blízcí často částečně. Různé podoby a fáze onemocnění vyžadují různou úroveň léčby i pomůcek nebo uzpůsobení domácností, které se pak často ocitají ve změti půjček, nesplacených závazků či exekucí.

Více

Nemocní a jejich nejbližší jsou nuceni řešit nejrůznější komplikace a náklady, které onemocnění a léčba s sebou přináší. Jedná se o doplatky na léky a vitaminy, zdravotní pomůcky, přepravu sanitkou, invalidní důchod. Většina z nás se v komplikovaném systému není schopna rychle a efektivně zorientovat, zejména v situaci čerstvé diagnózy. Díky velké psychické náročnosti léčby samé se z těchto přidružených problémů stávají neřešitelné situace. Pacient na svoji léčbu potřebuje klid, sílu a optimismus. Výpadek v příjmu finančních prostředků, zabezpečení rodiny, strach o odejmutí nebo přiznání invalidního důchodu je další obrovský stresový faktor, který může být větší překážkou, než nemoc samotná.

Díky mnoha institucím včetně zdravotních pojišťoven je cesta, jak se vyhnout dopadům a my je nejen aktivně komunikujeme, ale také vyjednáváme. Poradíme potřebným, na jaké dávky a podpory nadací či neziskových organizací mohou dosáhnout a jak je získat a případně je odkážeme na spřátelené nadační fondy

Pacientovi mohou pomoci sociální pracovníci už v době zjišťování diagnózy, v průběhu léčby, při recidivě nemoci i v terminálním stadiu.

Díky našim zkušenostem a mnoha kontaktům pro Vás najdeme to nejlepší řešení, toho nejlepšího spojence, který vám pomůže.  Nebojte se a ozvěte se nám.

Osvěta zdraví

Díky chemoterapii u nemocného neprobíhá látková výměna a zpracování potravy stejným způsobem jako u zdravého člověka. Z tohoto důvodu je třeba, aby výživový specialista včas a pravidelně vyhodnocoval pacientovu kondici a dle potřeby upravil doplňky stravy.

Více

Pacient se často soustředí na vše, co je spojeno s léčbou samotnou. Někdy se mohou objevit komplikace, potíže s psychikou, se spánkem, se zažíváním.  Nemoc se mnohdy podepíše i na narušení vztahů, ztrátě zaměstnání, narušení jistot. A v takové situaci se na správnou výživu lehce zapomíná.

Životní styl a úprava stravy může zásadním způsobem ovlivnit fyzický stav nemocných a podpořit tak jejich predispozice pro uzdravení. Pomůžeme vám najít správné informace související s tímto zaměřením.

Výživa je pro každého člověka důležitá. Mnozí z nás mají svá výživová specifika a vlastní potřeby. Dvojnásob to platí pro onkologické pacienty a klienty s enormní psychickou zátěží.

Při onkologické léčbě a zejména během chemoterapie je nezbytné dbát na správnou a vyváženou stravu. Každé onemocnění má jiné nároky na jídelníček.

Pokud si nevíte rady, neváhejte a ozvěte se nám. Jsme tu pro Vás.

Paliativní péče

Každá vážná nemoc je náročná, o terminálním stadiu to platí dvojnásob. V případě neúspěchu léčby je potřeba se připravit na důstojný a nevyhnutelný odchod.

Více

Nemocný i jeho blízcí řeší strach ze smrti, odchodu, rozloučení, konečnosti existence, samoty. Paliativní péče a léčba nemá za cíl pacienta úplně vyléčit, ale zlepšit kvalitu jeho života, zejména v terminálním stadiu nemoci. Je však velice nápomocná v řádu měsíců a týdnů. Jedná se například o léčbu bolesti, speciální výživu, důstojné zacházení, zajištění absence samoty, psychologické i duchovní podpory.

Pokusíme se pro vás najít nejvhodnější řešení, které bude respektovat vaše potřeby. Ať už by se jednalo o odbornou péči zdravotní, psychologickou podporu atp.

Jsme tady pro vás. Sami jsme tím prošli.


Důležité odkazy

Najděte pomoc u dalších specializovaných organizací či webů. 

Brožury Amelie z.s.

Specializované ambulance paliativní medicíny

  1. AMULANCE PODPŮRNÉ A PALIATIVNÍ ONKOLOGIE. KKOP, MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno,  Telefon 0420543 13 6209. E-mail: oslama@mou.cz, http://www.mou.cz
  2. Ambulance paliativní medicíny, Most k domovu, o.s. http://www.mostkdomovu.cz/paliativni-medicina/
  3. Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu Zlín: http://www.centrumlb.cz/

  4. Ambulance onkologické paliativní péče FN Hradec Králové: http://www.fnhk.cz/onko/o-klinice/ambulance

Další zdroje informací o různých aspektech paliativní péče:

https://www.cestadomu.cz
https://www.umirani.cz

Pomáhejte s námi!

Číslo nadačního účtu: 297595411/0300 (v CZK)

Dary a příspěvky jsou určené na financování provozu nadačního fondu, osvětu i konkrétním osobám.

Nakládání s veškerými dary a příspěvky se řídí platnou legislativou. 
Děkujeme všem za podporu! 

Pomoci můžete také jednoduše kliknutím níže:

 

Zkřížilo vám cestu onkologické onemocnění v jakékoliv formě?

Kontaktujte nás, pokusíme se vám pomoci a vrátit úsměv do duše. Naše služby poskytujeme zdarma.