Pomáhejte s námi!

Jsme nadační fond věnovaný všem, jejichž úsměv ustrnul v důsledku onkologického onemocnění.

Naším posláním je pomoci zúčastněným nalézt všechny informace, možnosti podpory a zorientovat se v celé situaci. Nadační fond založili manželé Abelovi na základě vlastní trpké zkušenosti s osteosarkomem u jejich syna Kryštofa. Při boji o záchranu synova života sami zjistili, jak nekoordinovaná je nelékařská pomoc – od psychické až po ekonomickou.

Jsme tu pro to, abychom  se pokusili provést vás touto nelehkou cestou a podělili se s vámi o naše obsáhlé zkušenosti.
Naše služby poskytujeme zdarma.

Dary a příspěvky jsou určené na financování provozu nadačního fondu, osvětu i konkrétím osobám. 

Číslo nadačního účtu: 297595411/0300 (v CZK)

Nakládání s veškerými dary a příspěvky se řídí platnou legislativou. 
Děkujeme všem za podporu! 

Pomoci můžete také jednoduše kliknutím níže:

 

Odečet daru z daní

JAK NEJLÉPE VYUŽÍT POTVRZENÍ O DARU?

Fyzické osoby (podle §15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Celkově lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby (podle §20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. Celkově lze odečíst nejvýše 10% z již sníženého základu daně.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

JAK ZÍSKAT POTVRZENÍ O DARU?

Na základě vaší žádosti vám ho vystavíme

Zkušenosti našich klientů

Náhody neexistují. Marušku a Tibora jsem potkala zrovna v té chvílí, kdy jsem se dozvěděla, že našim známým umírá 30letý syn. Stav zoufalství, situace, ve které se nedá nic dělat a k tomu panika co já jim řeknu, až se spolu uvidíme. Maruška s Tiborem mi řekli, co oni potřebovali v té chvíli. Uklidnili mě. Díky povídání s nimi jsem věděla. Kdybych s nimi nemluvila, nikdy opravdu nikdy bych neposlechla myšlenky ve své hlavě, co pro známé můžu udělat. Neměla bych odvahu. Proto mé velké poděkování.
Paní S.
Jménem celé rodiny bych chtěl poděkovat za vstřícnost a slušné jednání ze strany nadačního fondu Úsměv ne jen pro Kryštofa. Děkujeme za veškeré kroky, které jste podnikli k tomu, abychom se vyznali v nelehké situaci, která onkologické onemocnění provází. Moc si vážíme, že tohle děláte. Vědět, že za vámi někdo stojí a chce vám pomoci, když je vám nejhůř, je pro naši rodinu, která zažívá nelehké životní chvíle, velkou oporou. Ještě jednou velká vděčnost tomu co děláte. A zároveň vám přejeme mnoho sil ve vaší práci.
Radek s rodinou
Strašně mě překvapilo s jak velkou ochotou a rychlosti jste se mi snažili pomoci a poradit mi v mé nelehké situaci. Moc mi vaše pomoc pomohla a neskutečně si ji vážím. Takových lidí jako jste vy je opravdu málo. Máte srdce na správném místě a je úžasné co děláte. Ještě jednou Vám moc děkuji.
Paní Š.
I já patřím k lidem, kterým tato společnost pomohla. Mimo jiných chorob se právě léčím z již třetí rakoviny. Dnes jsem dostala 13tou chemoterapii a vím, že mne nečekají zrovna hezké dny (kdo prodělal, tak ví). Z toho důvodu nemohu pracovat, takže mám i existenční problém. Požádala jsem tedy náš sociální systém o pomoc (přísp. na bydlení, hmot. nouze). Vše zamítnuto. Obrátila jsem se i na ministerstvo práce a soc.věcí s vysvětlením, co mne k žádosti vede. Odpověď strohá a žádost zamítnuta. Poté jsem pochopila, že náš soc. systém pracuje asi pouze pro určitou skupinu lidí. Organizace Amélie mi pomohla vypsat žádosti, za což jim moc děkuji.💐❤️💐.Také o mne a mé situaci mluvili s panem Abelem z dobročinné org. Úsměv nejen pro Kryštofa. Pan Abel mne okamžitě kontaktoval, domluvili jsme si schůzku a moc mi pomohl. Mimo jiné mi začal vyplácet měsíční finanční příspěvek. Vřelý dík patří i paní Abelové která mi i s manželem pomáhá vyrovnat se se smrtí mého syna i vnuka. Vždy, když odcházím ze schůzky, jsem spokojená, klidná a hlavně potěšená tím, že stále existují dobří lidé, kterým není lhostejný osud onkolog. nemocných pacientů, kteří bojují s rakovinou a čas a síly na boj s úřady už nemají. Patří vám velké poděkování. Moc prosím všechny, kteří mohou přispět této dobročinné organizaci pomozte. Pomůžete tím mnoha lidem, kteří jsou na tom opravdu špatně. A jedná se hlavně o starší a staré lidi, kteří si už nemohou k nízkému důchodu přivydělávat. Na staré a postižené lidi s rakovinou se moc nemyslí .Proč??? (,,jsou staří a nemocní"). Na štěstí je ještě několik dobrodinců, jako je ,,Úsměv nejen pro Kryštofa" a ti opravdu pomáhají okamžitě. Prosím ,kdo můžete přispět sponzorským darem, pomozte 🙏Pomůžete starým lidem s rakovinou. Děkuji.
Jana M.

Zkřížilo vám cestu onkologické onemocnění v jakékoliv formě?

Kontaktujte nás, pokusíme se vám pomoci a vrátit úsměv do duše. Naše služby poskytujeme zdarma.