Pomáhejte s námi těm, co si náš příběh zrovna prožívají.

Jsme Abelovi. A jsme tu pro to, abychom rodinám, bojujícím s onkologickým onemocněním, pomohli zorientovat se v množství informací a nasměrovali je na dostupnou podporu.

Rok 2018. Rok, kdy v naší rodině přestalo svítit Slunce

Nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa jsme založili na základě vlastní zkušenosti
s onkologickým onemocněním u našeho syna Kryštofa, kterému byl v roce 2018 ve věku 20 let diagnostikován rychle rostoucí agresivní nádor v koleni. Dne 4. listopadu roku 2020 nás Kryštof, v obklopení svých nejbližších, navždy opustil.

Až následně jsme se začali dozvídat, jaká pomoc byla možná

Byli jsme tolik soustředění na syna a jeho léčbu, že nás vůbec nenapadlo aktivně vyhledávat jakoukoliv pomoc. A bohužel nám nikdy žádná nebyla ani nabídnuta. Celá tato situace je psychicky, fyzicky i finančně velmi náročná a my jsme na vše byli sami, ztracení. 

 

Nechceme, aby se tak cítili i další lidé, kteří podobný osud právě zažívají, a tak jsme se rozhodli založit nadaci Úsměv nejen pro Kryštofa.

Darujme společně úsměv a pomocnou ruku

Kryštof se nás jednou zeptal na otázku: „Mami, kdy jsi se naposledy usmála a kdy jsi naposledy udělala něco pro sebe?”, která ovlivnila celý náš život a posléze i směr nadace.
 

Prostřednictvím nadačního fondu Úsměv nejen pro Kryštofa chceme společně s nadějí na úsměv předávat informace o množství pomoci, pochopení a podpory nejen nemocným, ale také jejich rodinám, aby touto nelehkou cestou prošli o něco snadněji, než my.

Jak se můžete podílet?

Poskytnutím příspěvku nebo daru, kterými podpoříte provoz nadačního fondu Úsměv nejen pro Kryštofa, a zároveň přispějete na osvětu konkrétním osobám, které se aktuálně nacházejí v této těžké situaci.

 

Otevřené dveře mají samozřejmě i dobrovolníci, kteří se chtějí jakkoliv na nadaci podílet, a společnosti s nabídkou možnosti partnerství.

Je jen na vás, jak s námi chcete komunikovat. Pokud zadáte vaše telefonní číslo, osobně vám zavolá a poděkuje zástupce nadace, který vám zároveň odpoví na cokoliv, co vás ohledně nadace zajímá. Jestliže ale raději komunikujete online, zadejte pouze e-mail, na kterém vás můžeme zastihnout.

Díky tomu budete mít přehled jak o novinkách, tak i o všem, co se nám společně povede.

Vámi zadané kontaktní údaje jsou u nás v naprostém bezpečí. Budou sloužit pouze ke sdílení informací či novinek a na naše spojení s vámi.

POMÁHAJÍ S NÁMI

Dary a příspěvky jsou určené na financování provozu nadačního fondu, osvětu i konkrétím osobám. 

Číslo nadačního účtu: 297595411/0300 (v CZK)

Účet v EUR: 298085595/0300,  IBAN : CZ46 0300 0000 0002 9808 5595, SWIFT : CEKOCZPP

Nakládání s veškerými dary a příspěvky se řídí platnou legislativou. 
Děkujeme všem za podporu! 

Pomoci můžete také jednoduše kliknutím níže:

 
Odečet daru z daní

AK NEJLÉPE VYUŽÍT POTVRZENÍ O DARU?

Fyzické osoby (podle §15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Celkově lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby (podle §20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. Celkově lze odečíst nejvýše 10% z již sníženého základu daně.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

JAK ZÍSKAT POTVRZENÍ O DARU?

Na základě vaší žádosti vám ho vystavíme

Zkřížilo vám cestu onkologické onemocnění v jakékoliv formě?

Kontaktujte nás, pokusíme se vám pomoci a vrátit úsměv do duše. Naše služby poskytujeme zdarma.