Nadační fond věnovaný všem, jejichž úsměv ustrnul v důsledku onkologického onemocnění.

Naším posláním je pomoci zúčastněným nalézt všechny informace, možnosti podpory a zorientovat se v celé situaci. Nadační fond založili manželé Abelovi na základě vlastní trpké zkušenosti s osteosarkomem u jejich syna Kryštofa. Při boji o záchranu synova života sami zjistili, jak nekoordinovaná je nelékařská pomoc – od psychické až po ekonomickou.

Jsme tu pro to, abychom  se pokusili provést vás touto nelehkou cestou a podělili se s vámi o naše obsáhlé zkušenosti.

Základní verzi webu našeho nadačního fondu jsme spustili 16. dubna ke Kryštofovým narozeninám. 

Oblasti podpory

Jakmile se taková situace v rodině vyskytne, životy lidí se stanou honbou za péčí a pomocí o nemocného. Přehlcená mysl pak logicky zapomíná na potřebný odstup, ochranu své vlastní psychické stability a ekonomické dopady finančně náročné léčby.

Orientace v situaci

 Je překvapivé, kolik času mohou lidé ztratit snahou dopátrat se relevantních informací, které by dokázaly zjednodušit tuto velice složitou situaci a mohly by se týkat zejména sociální i psychické pomoci.  Proto se náš nadační fond snaží koncentrovat tyto informace a co možná nejjednodušeji je dál předávat. Nabídneme vám přímý kontakt na odborníky a pokusíme se vás celou situací provést. Dále se budeme snažit dostat do povědomí všech lékařů, klinik a nemocnic, abyste k nám našli cestu co nejdříve. 

Psychologická zátěž

Jakékoli nádorové onemocnění je zátěží na tělo i mysl a to nejen nemocného, ale i blízké, kteří se snaží pomoci. Mysl má tendenci upnout se do beznaděje, nebo naopak do falešné naděje, přitom získat a udržet si zdravý odstup od reality je nesmírně důležitým bodem pro všechny zúčastněné. Spolupracujeme s psychiatry, psychology i psychoterapeuty, kteří pomohou nalézt klid v situaci a vyrovnání se s realitou.

Ekonomická zátěž

Onkologické onemocnění přináší do života nemocného a jeho blízkých velkou finanční zátěž. Pacient přestává pracovat úplně, jeho blízcí často částečně. Různé podoby a fáze onemocnění vyžadují různou úroveň léčby i pomůcek nebo uzpůsobení domácností, které se pak často ocitají ve změti půjček, nesplacených závazků či exekucí. Díky mnoha institucím včetně zdravotních pojišťoven je cesta, jak se vyhnout dopadům a my je nejen aktivně komunikujeme, ale také vyjednáváme. Poradíme vám, na jaké sociální dávky a podpory nadací či neziskových organizací můžete dosáhnout a jak je získat a případně vás odkážeme na spřátelené nadační fondy.

Osvěta zdraví

Životní styl a úprava stravy může zásadním způsobem ovlivnit fyzický stav nemocných a podpořit tak jejich predispozice pro uzdravení.  Pomůžeme vám najít správné informace související s tímto zaměřením.

Paliativní péče

Žádná nemoc není na jejím konci jednoduchá a o jakémkoliv onemocnění v terminálním stádiu to platí dvojnásob. V případě neúspěchu léčby je potřeba se připravit na důstojný a nevyhnutelný odchod.

Spolupracujeme

U mnoha institucí naleznete specializovanou pomoc a přehledné informace.

Dobrý anděl, nadace

Finanční pomoc rodinám s dětmi, které se díky onemocnění dostaly do tíživé situace

Web: www.dobryandel.cz

Klinika ambulantní psychiatrie a psychoterapie

Udržení psychické pohody je v situaci s onkologickým onemocněním nesmírně důležitým bodem - pro pacienta i jeho blízké. 

Web: www.kappa-praha.cz

Amelie z. s.

Důležité otázky ohledně prožívání v nemoci tedy psychologické poradenství, informace o diagnóze i sociální poradenství osobně i formou informačních brožur.

Psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké.

Web: www.amelie-zs.cz

Pomáhejte s námi!

Číslo nadačního účtu: 297595411/0300 (v CZK)
Účet v EUR: 298085595/0300,  IBAN : CZ46 0300 0000 0002 9808 5595, SWIFT : CEKOCZPP

Dary a příspěvky jsou určené na financování provozu nadačního fondu, osvětu i konkrétním osobám.

Nakládání s veškerými dary a příspěvky se řídí platnou legislativou. 
Děkujeme všem za podporu! 

Zkřížilo vám cestu onkologické onemocnění v jakékoliv formě?

Kontaktujte nás, pokusíme se vám pomoci a vrátit úsměv do duše.