Hodnota života se neměří jeho délkou, ale hloubkou.
Gustav Frensen

+420 739 360 498

V případě potřeby volejte ihned (denně 9 - 18)

Jsme tady pro nemocné rakovinou. 
Koncentrujeme informace.
Zjednodušujeme přístup k pomoci. 
Pomáháme. Sami jsme tím prošli.

Nabízíme kvalitní informace a otevřené srdce.
Nabízíme prostor k hovoru i společnému mlčení.
Budeme trpělivě naslouchat. Poskytneme svůj čas.
Pomůžeme utřídit si myšlenky a potřeby.


Nadační fond věnovaný všem, jejichž úsměv ustrnul v důsledku onkologického onemocnění.

Naším posláním je pomoci zúčastněným nalézt všechny informace, možnosti podpory a zorientovat se v celé situaci. Nadační fond založili manželé Abelovi na základě vlastní trpké zkušenosti s osteosarkomem u jejich syna Kryštofa. Při boji o záchranu synova života sami zjistili, jak nekoordinovaná je nelékařská pomoc – od psychické až po ekonomickou.

Jsme tu pro to, abychom  se pokusili provést vás touto nelehkou cestou a podělili se s vámi o naše obsáhlé zkušenosti.
Naše služby poskytujeme zdarma.

Základní verzi webu našeho nadačního fondu jsme spustili 16. dubna ke Kryštofovým narozeninám. 

Oblasti podpory

Jakmile se taková situace v rodině vyskytne, životy lidí se stanou honbou za péčí a pomocí o nemocného. Přehlcená mysl pak logicky zapomíná na potřebný odstup, ochranu své vlastní psychické stability a ekonomické dopady finančně náročné léčby.

Orientace v situaci

Člověk s čerstvou diagnózou obvykle:

  • Neví, že může hledat.
  • Neví, kde má hledat.
  • Neví, co má hledat.
  • Neví, co může najít.
  • Neví, co se získanou informací dělat.

Více informací naleznete v Oblasti podpory

Psychická zátěž

Těžké období, zejména pro laika náročné na hledání a vstřebávání informací.

Nádorové onemocnění je zátěží na tělo i mysl a to nejen nemocného, ale i pro jeho blízké, pečující osoby. Udržet si zdravý odstup od situace je nesmírně důležitým bodem pro všechny zúčastněné. Strach i ostych je přirozený a je pochopitelný. Spolupracujeme s psychiatry, psychology i psychoterapeuty, kteří pomohou nalézt klid v situaci a vyrovnání se s realitou.

Více informací naleznete v Oblasti podpory

Ekonomická zátěž

Onkologické onemocnění přináší do života nemocného a jejich blízkých velkou finanční zátěž. Nemocný přestává pracovat úplně, jeho blízcí často částečně. Různé podoby a fáze onemocnění vyžadují různou úroveň léčby i pomůcek nebo uzpůsobení domácností, které se pak často ocitají ve změti půjček, nesplacených závazků či exekucí.

Více informací naleznete v Oblasti podpory

Osvěta zdraví

Díky chemoterapii u nemocného neprobíhá látková výměna a zpracování potravy stejným způsobem jako u zdravého člověka. Z tohoto důvodu je třeba, aby výživový specialista včas a pravidelně vyhodnocoval pacientovu kondici a dle potřeby upravil doplňky stravy.

Více informací naleznete v Oblasti podpory

Paliativní péče

Každá vážná nemoc je náročná, o terminálním stadiu to platí dvojnásob. V případě neúspěchu léčby je potřeba se připravit na důstojný a nevyhnutelný odchod.

Více informací naleznete v Oblasti podpory

Ve spolupráci s Kateřinou Černou (předsekyně The Human Potential Academy z.s.) pořádáme onkowebináře nejen pro onkologické pacienty a jejich rodiny. Po registraci získáte pozvánku na další webinář i záznam již proběhlých. 

Spolupracujeme

U mnoha institucí naleznete specializovanou pomoc a přehledné informace.

Dobrý anděl, nadace

Finanční pomoc rodinám s dětmi, které se díky onemocnění dostaly do tíživé situace

Web: www.dobryandel.cz

Klinika ambulantní psychiatrie a psychoterapie

Udržení psychické pohody je v situaci s onkologickým onemocněním nesmírně důležitým bodem - pro pacienta i jeho blízké. 

Web: www.kappa-praha.cz

Amelie z. s.

Důležité otázky ohledně prožívání v nemoci tedy psychologické poradenství, informace o diagnóze i sociální poradenství osobně i formou informačních brožur.

Psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké.

Web: www.amelie-zs.cz

Liga proti rakovině

Nezisková organizace, která se snaží již 30 let snížit úmrtnost na zhoubné nádory v České republice.

Web: www.lpr.cz

Podporují nás

Spřízněné značky, které nás podporují v osvětě o našich službách

Pomáhejte s námi!

Číslo nadačního účtu: 297595411/0300 (v CZK)

Dary a příspěvky jsou určené na financování provozu nadačního fondu, osvětu i konkrétním osobám.

Nakládání s veškerými dary a příspěvky se řídí platnou legislativou. 
Děkujeme všem za podporu! 

Pomoci můžete také jednoduše kliknutím níže:

 

Zkřížilo vám cestu onkologické onemocnění v jakékoliv formě?

Kontaktujte nás, pokusíme se vám pomoci a vrátit úsměv do duše. Naše služby poskytujeme zdarma.