Hodnota života se neměří jeho délkou, ale hloubkou.
Gustav Frensen

+420 739 360 498

V případě potřeby volejte ihned (denně 9 - 18)

Jsme tady pro nemocné rakovinou. 
Koncentrujeme informace.
Zjednodušujeme přístup k pomoci. 
Pomáháme. Sami jsme tím prošli.

Nabízíme kvalitní informace a otevřené srdce.
Nabízíme prostor k hovoru i společnému mlčení.
Budeme trpělivě naslouchat. Poskytneme svůj čas.
Pomůžeme utřídit si myšlenky a potřeby.


Nadační fond věnovaný všem, jejichž úsměv ustrnul v důsledku onkologického onemocnění.

Naším posláním je pomoci zúčastněným nalézt všechny informace, možnosti podpory a zorientovat se v celé situaci. Nadační fond založili manželé Abelovi na základě vlastní trpké zkušenosti s osteosarkomem u jejich syna Kryštofa. Při boji o záchranu synova života sami zjistili, jak nekoordinovaná je nelékařská pomoc – od psychické až po ekonomickou.

Jsme tu pro to, abychom  se pokusili provést vás touto nelehkou cestou a podělili se s vámi o naše obsáhlé zkušenosti.
Naše služby poskytujeme zdarma.

Základní verzi webu našeho nadačního fondu jsme spustili 16. dubna ke Kryštofovým narozeninám.
Přečtěte si naši výroční zprávu, jak se nám daří naplňovat naši misi.  

Oblasti podpory

Jakmile se taková situace v rodině vyskytne, životy lidí se stanou honbou za péčí a pomocí o nemocného. Přehlcená mysl pak logicky zapomíná na potřebný odstup, ochranu své vlastní psychické stability a ekonomické dopady finančně náročné léčby.

Orientace v situaci

Člověk s čerstvou diagnózou obvykle:

  • Neví, že může hledat.
  • Neví, kde má hledat.
  • Neví, co má hledat.
  • Neví, co může najít.
  • Neví, co se získanou informací dělat.

Více informací naleznete v Oblasti podpory

Psychická zátěž

Těžké období, zejména pro laika náročné na hledání a vstřebávání informací.

Nádorové onemocnění je zátěží na tělo i mysl a to nejen nemocného, ale i pro jeho blízké, pečující osoby. Udržet si zdravý odstup od situace je nesmírně důležitým bodem pro všechny zúčastněné. Strach i ostych je přirozený a je pochopitelný. Spolupracujeme s psychiatry, psychology i psychoterapeuty, kteří pomohou nalézt klid v situaci a vyrovnání se s realitou.

Více informací naleznete v Oblasti podpory

Ekonomická zátěž

Onkologické onemocnění přináší do života nemocného a jejich blízkých velkou finanční zátěž. Nemocný přestává pracovat úplně, jeho blízcí často částečně. Různé podoby a fáze onemocnění vyžadují různou úroveň léčby i pomůcek nebo uzpůsobení domácností, které se pak často ocitají ve změti půjček, nesplacených závazků či exekucí.

Více informací naleznete v Oblasti podpory

Osvěta zdraví

Díky chemoterapii u nemocného neprobíhá látková výměna a zpracování potravy stejným způsobem jako u zdravého člověka. Z tohoto důvodu je třeba, aby výživový specialista včas a pravidelně vyhodnocoval pacientovu kondici a dle potřeby upravil doplňky stravy.

Více informací naleznete v Oblasti podpory

Paliativní péče

Každá vážná nemoc je náročná, o terminálním stadiu to platí dvojnásob. V případě neúspěchu léčby je potřeba se připravit na důstojný a nevyhnutelný odchod.

Více informací naleznete v Oblasti podpory

Ve spolupráci s Kateřinou Černou (předsekyně The Human Potential Academy z.s.) pořádáme onkowebináře nejen pro onkologické pacienty a jejich rodiny. Po registraci získáte pozvánku na další webinář i záznam již proběhlých. 

Spolupracujeme

U mnoha institucí naleznete specializovanou pomoc a přehledné informace.

Dobrý anděl, nadace

Finanční pomoc rodinám s dětmi, které se díky onemocnění dostaly do tíživé situace

Web: www.dobryandel.cz

Klinika ambulantní psychiatrie a psychoterapie

Udržení psychické pohody je v situaci s onkologickým onemocněním nesmírně důležitým bodem - pro pacienta i jeho blízké. 

Web: www.kappa-praha.cz

Amelie z. s.

Důležité otázky ohledně prožívání v nemoci tedy psychologické poradenství, informace o diagnóze i sociální poradenství osobně i formou informačních brožur.

Psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké.

Web: www.amelie-zs.cz

Liga proti rakovině

Nezisková organizace, která se snaží již 30 let snížit úmrtnost na zhoubné nádory v České republice.

Web: www.lpr.cz

Podporují nás

Spřízněné značky, které nás podporují v osvětě o našich službách

Pomáhejte s námi!

Číslo nadačního účtu: 297595411/0300 (v CZK)

Dary a příspěvky jsou určené na financování provozu nadačního fondu, osvětu i konkrétním osobám.

Nakládání s veškerými dary a příspěvky se řídí platnou legislativou. 
Děkujeme všem za podporu! 

Pomoci můžete také jednoduše kliknutím níže:

 

Zkřížilo vám cestu onkologické onemocnění v jakékoliv formě?

Kontaktujte nás, pokusíme se vám pomoci a vrátit úsměv do duše. Naše služby poskytujeme zdarma.